Com s'escriuen els números en català
Escriu qualsevol número entre el zero i el mil bilions (1.000.000.000.000.000)
Entra un número sense decimalsInici Utilitats Curiositats Enllaços Contacte